top of page

Vycházky mimo plán

28.03.2015

Na tuto vycházku jsme vyjeli autobusem do Chlumu, odtud pěšky, samozřejmě po TZ přes Krušce a Nuzerov do Volšov, na Volšovce jsme doplnli kalorie a Luhem domů.
Bylo nás celkem 19 lidí a 3 psi našich členů. Počasí bylo ještě chladné, ale sluníčko nám přálo. Hezká příjemná procházka.                                                                          (MT)

Kozí Hřbety, Vogelsang, Dračí skály 31.10.

Foto O. Vyšín.

Jedenáctka17.11.

Dnešní sváteční den, Den boje za svobodu a demokracii, jsme si vyšli na krátkou podzimní vycházku. Nebyla zima, bylo asi 14°C, nás bylo jedenáct  a trochu poprchávalo. Nevzdali jsme se, protože turista je člověk otužilý a všestranně zdatný. Startovalo se u Zlaté Otavy, potom kolem Lurdské kaple přes Hořejší Dvorce, Volšovy, pod Nuzerov a přes Páteček  

Luhem do Sušice. V restauraci na Stadionu jsme se trochu občerstvili a potom se účastníci, vlastně to bylo devět žen a dva muži, rozešli do svých domovů.

Nebylo to nic slavného, tato místa, kudy jsme šli, všichni dobře známe, ale důležité je, že jsou lidé, kteří se rádi projdou na zdravém vzduchu, ale hlavně si popovídají, vymění si své názory, zážitky, recepty a slíbí si, že se zase sejdou. To je na tom to hezké.                                        (MT)

Za krásného počasí pěšky na Kašperk * březen 2015

M. Marcová

Vycházka * 7.11. 

Letos máme hezký teplý podzim a tak jsme vyrazili na krátkou vycházku.  
Od Zlaté Otavy, po úbočí Svatoboru, přes Dohaličky, Žikovy, Posobice, Kněžice do Petrovic. Bylo slunečno, asi 16°C, a tak se šlo hezky. Šlo nás 13 dospělých a 3 děti. Děti cestou viděly mraveniště a tak je začaly počítat. No, napočítaly jich 117, jen co viděly, to znamená, že mravenci jistě nejsou ohroženým druhem, i když jsou zákonem chráněni. Protože se nám kráčelo dobře, dorazili jsme do Petrovic brzy. Do odjezdu autobusu bylo ještě dost času a tak se někteří vydali směrem k Sušici po svých. Někteří došli až do Volšov. A to je třeba přiznat, že to byly jedny z nejstarších členek našeho odboru. Z toho je vidět, jak zdatné členky máme. Tato vycházka je hodnocena jako zábavná a zdařilá.

bottom of page