top of page

Tehdy a nyní

Svatobor
svt věž.jpg
0001.png
  Klub českých turistů v Sušici byl založen 27. června 1890 jako šestý turistický klub v českých zemích a jako první na území současného Plzeňského kraje. Stalo se tak zásluhou sušického občana Vojtěcha Maštovského, který byl již od roku 1889 členem KČT v Praze. Klub velice úzce spolupracoval  s Jednotou okrášlení Sušice. Již po dvou letech činnosti vznikla společným dílem obou subjektů pohodlná cesta, opatřená lavičkami na poutní vrch nad Sušicí Andělíček. V roce 1893 došlo k prvnímu oficiálnímu zájezdu pražských turistů zvláštním vlakem do Sušice a na Povydří pod známým provoláním Pražáků “Vzhůru na Šumavu“. Úspěch této akce vyvolal myšlenku vybudovat na Svatoboru turistickou rozhlednu a nedaleko turistickou útulnu. Pro nedostatek finančních prostředků, přestože zde pomáhalo město Sušice, městská spořitelna, řada spolků i ústředí KČT v Praze, došlo k slavnostnímu otevření až v září roku 1900. V roce 1902 vydal sušický klub průvodce po Sušicku a od roku 1907 začíná zde plánovité značení turistických cest  včetně celé střední Šumavy. O významu odboru svědčí i to, že se na odbor KČT obrátil i tehdejší poslanec v říšském sněmu T. G.Masaryk, žádající o podporu své poslanecké kandidatury.
     K velikému rozvoji došlo po skončení 1. světové války. Odbor inicioval a posléze dovedl ke zdárné realizaci výstavbu turistické chaty v Prášilech a zvláště pak Klostermannovy chaty na Modravě v letech 1924 a 1928. Když stará rozhledna na Svatoboru dosloužila, došlo k výstavbě a v roce 1934 k otevření nové turistické rozhledny s chatou. V následujícím roce  měl odbor  364 členů a vydal  600  druhů pohlednic se symbolikou KČST. Odbor v té době rovněž spravoval 14 turistických nocleháren se 150 lůžky. Značil turistické trasy na střední Šumavě v délce 618 kilometrů. Sušičtí turisté se podíleli významně i na realizaci  návrhu     K. Klostermanna vybudovat rozhlednu na Javorníku. Ke stavbě došlo v roce 1938 a toto místo se pak stalo po dlouhá léta okupace nejvyšším vrcholem Protektorátu Čechy a Morava..
    Každá úspěšná činnost závisí i na osobnostech, které se pro realizaci a zdar dobrých myšlenek obětují. Mezi významné  činovníky patřil  i řídicí učitel, předseda odboru, značkař a sbormistr pěveckého spolku v Sušici Václav Vavrýn. On to byl, kdo dlouhá léta organizoval turistiku na Sušicku.
    I za okupace se turisté starali o nové turistické trasy. Po skončení války již nedošlo k navrácení turistických chat, rozhledny ani nocleháren. Odbor se ujal iniciativy a zaměřil se na aktivní turistiku. Vyškolil nové značkaře, cvičitele a organizátory. Začala se prosazovat výkonnostní turistika v podobě účasti i organizování dálkových  či dálkových etapových pochodů: Sušická 50, Odysea soudního sluhy, Jízdy Povydřím a další. Odbor tak pod různými názvy přežil i dobu ne příliš nakloněnou tradicím KČT a je velice aktivní i v současnosti. Má v současné době 178 členů a je třetím největším odborem v Plzeňském kraji. U příležitosti 120. výročí  založení klubu v Sušici uspořádal například Jarní setkání turistů Plzeňského kraje. Turisté odboru se pravidelně zúčastňují  všech významných krajských i republikových akcí. Vedle pěší turistiky je odbor aktivní i v cykloturistice, v pořádání turistických zájezdů i pobytů doma i v zahraničí pro své členy i občany širokého okolí. Dlouholetým předsedou byl pan Zdeněk Šmol, zároveň byl i organizátorem značení, zájezdů i akcí na Sušicku spolu se svou  manželkou Marií. Z jeho iniciativy vznikla v roce 1996 akce na obnovení chaty v Prášilech, která pak zásluhou ing. Jana Havelky, pánů Stanislava Broži a Otto Kroutílka i předsedy odboru a dalších vyústila v novou chatu KČT. Odbor  se svojí účastí na obnově zapsal opět do historie KČT.
    Řadu let vedl odbor bývalý učitel pan Václav Šafránek, dnes paní Alena Švarcová.  Na  další činnosti odboru se  podílely a podílejí desítky dobrovolných členů jako například v minulosti Ludmila Brožová, Jaroslav Bělík, Stanislav Broža, Milada Vadlejchová, Otto Kroutílek, Rudolf Melzer, Václav Turek, Josef Polauf, Josef Vinický a v současnosti Ladislav Ptáček, Anna Straková, Antonín Skolek, Petr Schlumperger, Kateřina Švarcová, Jiřina Mazánková a mnoho dalších.
    Odbor má 13 cvičitelů. Významnou složkou odboru jsou aktivní značkaři: Ludmila Brožová, Anna Straková, Pavel Straka, Martina Křečková, Petr Schlumperger, Ludmila Schlumpergerová a dříve i Ladislav Frajt a Anna Řezanková.
 
 
Odbor byl uveden do Síně slávy české turistiky Plzeňského kraje dne 6. 2. 2011.
 
bottom of page