top of page

Výbor OKČT

Výbor odboru

Předseda                                         Alena Švarcová                  728 088 146                                     alesva@seznam.cz

                                                                                                      

Místopředseda                              ing. Petr Čonka                  603 282 749.                                   pconka@centrum.cz 

Jednatel                                           Antonín Skolek                  604 504 010

                                                                                                      371 650 419                                     skolek@seznam.cz

Hospodář                                        Marie Maršálková             728 737 129                                     marie.marsalkova@centrum.cz

Člen výboru /zájezdy/                   Petr Schlumperger           728 578 054                                     schlumpetr@centrum.cz

Člen výboru /správce

skříňky KČT/                                   Dagmar Radová             725 748 875                                         djradova@seznam.cz

Člen výboru/zapisovatelka/         Jaroslava Pokorná            775 683 605                                      susice@pokosoft.com

bottom of page