top of page
Svatobor_z_Hartmanic.jpg

Klub českých turistů byl v Sušici založen 27. června 1890 jako šestý turistický klub v českých zemích a jako první na území Plzeňského kraje. Výsledkem spolupráce

s pražskými turisty bylo vybudování rozhledny na Svatoboru a nedaleko odtud turistické útulny. K otevření došlo v září 1900...  

Nadpis 2

e30b8c_03e8cc3ed3834db68767ba49cf94a1e4~mv2_d_2976_3968_s_4_2.webp
zaj.webp
Snímek obrazovky (29).png

Poslední šlápota v roce 2022

V neděli 11.12.2022 se zúčastnilo cca 45 členů našeho odboru předposledního letošního společného tradičního výletu, „Poslední šlápoty 2022“ do Žichovic, kde v restauraci „Na růžku“ bylo připravené posezení s občerstvením a hudbou. Hudbu zajišťovali naši muzikanti, Vláďa Rumplík a Jarda Řenč od 13-té hodiny. Ti co se rozhodli jít pěšky se sešli před půl 11 hodin na nádraží v Sušici odkud jsme se rozhodli pro 3 trasy, buď pěšky po cyklostezce do Žichovic nebo vlakem do Velkých Hydčic a poté pěšky podél řeky Otavy do Žichovic a nebo vlakem do Žichovic s okružní procházkou okolím Žichovic. Počasí i celá vycházka se nám vydařily, občerstvení i posezení s muzikou rovněž. Zpět do Sušice jela většina vlakem. V letošním roce nás ještě čeká jedna společná vycházka a to tradiční Silvestrovský výstup na Sedlo u Albrechtic.

Text a foto Petr Čonka.

Výlet na z Modravy na Březník netradičně

V sobotu  27.5.2023 odbor Klubu českých turistů v Sušici pořádal pěší výlet na Březník a Březnickou myslivnu netradiční cestou k poznání dalších krásných částí Šumavy. Na Březník se dá klasicky dojít po červené a modré TZ tzv. „Novou březnickou cestou“ resp. po zelené TZ tzv. „Starou březnickou cestou“ nebo po jiných cestách mimo stanovenou I. zónu. Tentokrát jsme vyšli z Modravy po „Staré březnické cestě“ přes Cikánskou slať až k Trampusovo křížku, kde jsme odbočili doprava po „Široké cestě“ okolo Studené hory a podél planiny, kde stávala původní pohraniční rota „Březník“ jsme dorazili na Březnickou myslivnu. Po občerstvení jsme vyrazili opět po  „Staré březnické cestě“ přes Cikánskou slať a za Cikánskou slatí jsme odbočili doleva po Zelené resp. Hraběcí cestě a došli na Hraběcí most a dále zpět na Modravu.  Celkem 20 turistů si výlet a příjemné počasí užili, někteří se ještě před návratem do Sušice občerstvili na Modravě.

Text a foto Petr Čonka.

Tradiční rodinný výstup na Svatobor

V neděli 21.5.2023 odbor Klubu českých turistů v Sušici ve spolupráci s městem Sušice a Sirkusem pořádal tradiční rodinný výstup na vrch Svatoboru v rámci Sušických slavností 2023. Start byl na náměstí v Sušici, pro méně pohyblivé byl na nábřeží připraven malý autobus. Z náměstí vyšla mezinárodní skupina (dva Poláci, 2 Slováci a Češi) v 11 hodin za účasti manažera Destinace Sušicka Pavla Javorského značenými i neznačenými cestami okolo starého vodojemu, úbočím Svatoboru až na vrchol Svatoboru. Někteří šli rovněž klasickou cestou od kapličky po hadí stezce, dokonce se tohoto výletu zúčastnili i cyklisté. Od 13 hodin hrála skupina Štreka a byl rozdělán oheň k opékání vuřtů. Počasí i výstup se vydařil a tak byly zakončeny Sušické slavnosti.

Text a foto Petr Čonka.

Klub českých turistů,

odbor Sušice,

Sirkařská 973

342 01 Sušice

© 2015  K. Švelch,  Wix.com

ˇ

bottom of page