top of page
Snímek obrazovky (29).png

S Emilem pěšky I – ze Srní přes Oblík a Adamovu horu na Modravu

V sobotu 8.června 2024 jsme s využitím linkového autobusu vyrazili za výhledy na Oblík. Ze Srní jsme po příjezdu autobusem vyšli po turistických cestách přes bývalé Zelenohorské chalupy, rozcestí Vaňkova cesta a po Javoří cestě na vrch Oblík, který postupně zarůstá a tak pravděpodobně za několik let již budou výhledy omezené. Z vrchu jsme po Bílé cestě sešli k Tříjezerní slati, kde je již poznat, že některé z jezírek se začíná ztrácet v porostu. Po prohlídce Tříjezerní slati jsme přes neznámou Adamovu horu sestoupali na Modravu. Po občerstvení jsme se linkovým autobusem vrátili zpět do Sušice. Počasí bylo opět vynikající, cestou jsme měli krásné výhledy, jakož ještě i z Oblíku. Výletu se zúčastnilo celkem 19 turistů.   

 

Text a foto Petr Čonka. 

Klub českých turistů byl v Sušici založen 27. června 1890 jako šestý turistický klub v českých zemích a jako první na území Plzeňského kraje. Výsledkem spolupráce

s pražskými turisty bylo vybudování rozhledny na Svatoboru a nedaleko odtud turistické útulny. K otevření došlo v září 1900...  

Jarní setkání turistů PK na Krkavci

V sobotu  13.4.2024 odbor Klubu českých turistů v Sušici pořádal autobusový výlet na jarní setkání turistů Plzeňského kraje, které pořádal odbor první plzeňský na vrchu Krkavec na Kostincově chatě  v rámci oslav 100-letých chat KČT. I přes malý zájem členů odboru se podařilo naplnit malý autobus tj. cestovalo celkem 19 turistů. Krásné počasí opět přispělo ke zdárnému a krásnému výletu.

Text Petr Čonka, foto účastníci zájezdu.

Okolím Nýrska III

V sobotu 27.dubna 2024 jsme s využitím průvodcovství našich Nýrských členů vyrazili na vycházku v pořadí již třetí "Okolím Nýrska" s využitím vlakové dopravy. Na nádraží v Dešenicích nás přivítal průvodce Vašek Kaňka, který naplánoval trasu z Dešenic po NS „Po stopách formanů“ přes Matějovice, Děpoltice, Žíznětice a Hodousice do Nýrska. Počasí bylo opět vynikající, cestou jsme měli krásné výhledy i po hraničních horách, na kterých byl vidět ještě sníh. Výletu se zúčastnilo celkem 27 turistů.   

Text a foto Petr Čonka 

Aprílová vycházka

V sobotu  6.4.2024 odbor Klubu českých turistů v Sušici pořádal první jarní vycházku resp. vyjížďku tentokráte do obce Kundratice, kde nás čekalo posezení s pochutinami ze zabijačkových pochoutek. Jako každoročně se jedná o první jarní setkání členů odboru a to jak vyznavačů pěší turistiky a jednak společně s vyznavači cykloturistiky. Bylo připraveno několik tras pro pěší a libovolné přemístění cyklistů. Nejdelší pěší trasa vedla ze Sušice přes Nuzerov, Prostřední Krušec a Hartmanice do Kundratic, druhá a třetí trasy již byly s využitím linkové doprava, jedna z Autocampingu Annín I a druhá z Hartmanic. Vzhledem ke krásnému počasí jsme si všichni vycházku užili, celkem se nás různými cestami dopravilo do Kundratic více jak 70 turistů.

 

Text a foto Petr Čonka.

000000001.jpg

Klub českých turistů,

odbor Sušice,

Sirkařská 973

342 01 Sušice

ˇ

bottom of page