top of page

Klub českých turistů byl v Sušici založen 27. června 1890 jako šestý turistický klub v českých zemích a jako první na území Plzeňského kraje. Výsledkem spolupráce

s pražskými turisty bylo vybudování rozhledny na Svatoboru a nedaleko odtud turistické útulny. K otevření došlo v září 1900...  

Nadpis 2

Stráž a okolí

Roční program 2023-členové.jpg

Poslední šlápota v roce 2022

V neděli 11.12.2022 se zúčastnilo cca 45 členů našeho odboru předposledního letošního společného tradičního výletu, „Poslední šlápoty 2022“ do Žichovic, kde v restauraci „Na růžku“ bylo připravené posezení s občerstvením a hudbou. Hudbu zajišťovali naši muzikanti, Vláďa Rumplík a Jarda Řenč od 13-té hodiny. Ti co se rozhodli jít pěšky se sešli před půl 11 hodin na nádraží v Sušici odkud jsme se rozhodli pro 3 trasy, buď pěšky po cyklostezce do Žichovic nebo vlakem do Velkých Hydčic a poté pěšky podél řeky Otavy do Žichovic a nebo vlakem do Žichovic s okružní procházkou okolím Žichovic. Počasí i celá vycházka se nám vydařily, občerstvení i posezení s muzikou rovněž. Zpět do Sušice jela většina vlakem. V letošním roce nás ještě čeká jedna společná vycházka a to tradiční Silvestrovský výstup na Sedlo u Albrechtic.

Text a foto Petr Čonka.

kct.gif

Klub českých turistů,

odbor Sušice,

Sirkařská 973

342 01 Sušice

© 2015  K. Švelch,  Wix.com

ˇ

bottom of page