top of page

Výstup na Polom 8.6.2019

V sobotu, 8.6.2019, odbor KČT Sušice pořádal výlet s použitím linkového autobusu na vrch Polomu u Železné Rudy, tentokráte cestou necestou po lesních cestách. Ráno jsme se sešli na nábřeží v Sušici a linkovým autobusem přepravili na parkoviště u Gerlovy Huti, odkud byl začátek našeho výstupu. Pro jistotu byly rozdány mapy s vyznačením plánované trasy, vzájemně jsme se použili o možných úskalích neznačených cest a vyrazili na vrch Polom s očekáváním krásných výhledů jak cestou tak i z vlastního vrcholu. Mírným stoupáním lesem jsme dorazili na "Rescue point" U obrázku, dále po vrstevnicích po úbočí Sklářského vrchu a obou vrcholech Polomu s nádhernými výhledy do vnitrozemí, jsme dorazili pod vrch Debrník (Plesná). Tam jsme se posilnili před závěrečným výstupem po hřebenu obou vrchů Polomu (1291 resp. 1295 m/m). Na vrcholu se nám otevřely panoramatické výhledy na některé dominanty této části Šumavy, Velký Javor, Poledník, Pancíř, Falkenstein, Ždánidla,Vysoký hřbet atd. Po skupinovém fotu jsme vyrazili prudším klesáním na rozcestí u Horní Grádelské, dále přes Spodní Grádelskou na hotel Grádl a dále do Železné Rudy. Vzhledem k dostatečné časové rezervě jsme se zastavili v kavárně s cukrárnou, někteří si poté prohlédli město a nové "Ičko" a někteří ještě vystoupali po křížové cestě na Belveder. K večeru jsme se autobusem vrátili zpět do Sušice. Výlet se podařil a to i díky skvělému počasí.                     Text a foto P.Čonka

bottom of page