Akce 2021

PROGRAM    R O K     2 0 2 1

LEDEN        První šlápota – dle aktuální situace
                   Výroční členská schůze odboru – dle aktuální                              situace

ÚNOR        Šumava – běžky, příp. pěšky /dle sněhu/

BŘEZEN    Vycházky – pěšky nebo na běžkách
                          
DUBEN     10. 4. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje – KČT, odbor První plzeňský

17. 4. nebo 24. 4. Aprílová vycházka – vycházka s posezením      
KVĚTEN    1. 5. Hvězdicový výstup na Sedlo – 33. ročník  turist.    pochodu         

14. – 16. 5. Solenická podkova, vyhlídka Máj, Svatojánské           proudy, Malý a Velký Blaník  –  3-denní zájezd /pěší/                  
23. 5.  Výstup na Svatobor /Sušické dny/ + 120. výročí útulny /v r. 2020/       
29. 5. Průhonice, Sázavský klášter – jednodenní výlet autobusem  

 

ČERVEN    12. 6. Hojsova Stráž /orloj/, Brčálník /mokřady/ – výlet vlakem  
23. 6. Prachatice, Libín /rozhledna/ - jednodenní pěší výlet autobusem

 

ČERVENEC    10. 7.    Alžbětín – NS Sklářská, Svárožná – výlet linkovým autobusem, vlakem
23. – 30. 7. Slovenský ráj  – 8-denní pobytový zájezd /pěší/ 

 

SRPEN    14. 8. Výlet k sousedům – pěší  /Šumava busem/ - s využitím autobusu na Bučinu
21. 8. – Setkání turistů na Čerchově – Domažlice – výlet autobusem

 

ZÁŘÍ        18. 9.   Hohen Bogen a Neukirchen (D) –                                      jednodenní  výlet autobusem                                         21. 9.   Členská schůze odboru 
24. – 26. 9. Prášily /4. ročník/ - šumavská místa známá i neznámá 

 

ŘÍJEN        8. – 10. 10. „Putování slováckým vinohradem“ – Mutěnice /3-denní zájezd/
23. 10.  Z Antýglu údolím Hamerského potoka přes Výhledy na Horskou 
  Kvildu a Turnerovu chatu na Čeňkovu Pilu  – pěší /autobusem/ 

 

LISTOPAD     6. 11.  Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje – KČT, odbor Kdyně 
12. – 14. 11. „Za posledním puchýřem“ – Brno – celostátní turist. akce

 

PROSINEC    Adventní výlet – vlakem 
       Poslední šlápota – tradiční zakončení sezóny s posezením
       31. 12. Silvestrovské Sedlo

V průběhu roku se uskuteční pěší vycházky a výlety na kole do známých i méně známých koutů Šumavy a Pošumaví. Podrobné informace o všech akcích a o případných změnách budou zveřejňovány na webových stránkách a ve vývěsní skříňce odboru.
Na setkání se členy odboru i se všemi příznivci turistiky se těší a dobrou pohodu na cestách přeje              

VÝBOR KČT – ODBOR SUŠICE

Roklanské jezero - foto A. Švarcová