top of page
  • Lužické Hory 15.7. – 22.7.2023

Letošní druhý vícedenní, ale první týdenní, autobusový zájezd jsme uskutečnili do Lužických hor, dosti opomíjeného, sice malého, ale o to krásnějšího pohoří na severu Čech. V ranních hodinách jsme vyjeli plně obsazeni autobusem se zastávkou na zámku ve Veltrusech a v pozdních odpoledních hodinách jsme dojeli na místo ubytování v obci Doubice, na pomezí Lužických hor a Českosaského Švýcarska. Druhý dne jsme vyrazili na první hřebenovou túru z Dolní Chřibské přes Malý Stožec, hrad Tolštejn na vrch Jedlová s rozhlednou a dále přes Křížovou horu do  Jířetína pod Jedlovou. Další den jsme pro změnu jeli na druhý konec Lužických hor do Jítravy a odtud přes Bílé kameny, Ostrý vrch, Horní sedlo, Horní skály, Vraní skály, Popovu skálu a přes Sedlecký Špičák a Kohoutí vrch došli do Hrádku nad Nisou. Někteří ještě stihli koupání v jezeře Kristýna. Třetí den jsme navštívili sirný pramen a odtud jsme vystoupali přes chatu Luž na vrchol Luže s rozhlednou, dále přes Ptačinec, skalní útvar Trojhran, Pětikostní kámen na Stožecké sedlo a přes Stožec, Konopáč, Třípanský sloup jsme došli na žst. Jedlová, kde jsme se občerstvili a poté ještě museli dojít k autobusu na Nové Huti. Ve středu jsme vyrazili k sousedům na prohlídku hradu Oybin a skalní labyrint u městečka Kurort Jonsdorf. Ve čtvrtek jsme museli dát odpočinek řidiči našeho autobusu a tak jsme linkovým autobusem vyrazili na vycházku údolím řeky Křinice v Českosaském Švýcarsku s odbočkami po několika skalních vyhlídkách. Poslední den jsme  od parkoviště Svojkov vyšli po křížové cestě na Modlivý důl a dále přes vrch Slavíček a přes jednotlivé  vyhlídky na trase jsme došli ke skalnímu hradu Sloup. Po prohlídce hradu a občerstvení jsme přes Samuelovu jeskyni a Havraní skálu došli do Nového Boru. Celý týden jsme měli krásné počasí, každý večer jsme uplynulý den hodnotili buď v některé z místních restaurací nebo při dvou večerních zpívaných.

Text a foto Petr Čonka

Okolím Kolince

V sobotu  1.7.2023 pořádal Odbor Klubu českých turistů v Sušici jednodenní pěší výlet okolím Kolince. Na nádraží se nás sešlo celkem 11 turistů. Vlakem jsme ze Sušice dojeli do Kolince, kde na nás již čekala Jana, která nás provedla po cestách v okolí Kolince. Prošli jsme Medvědí stezku, navštívili jsme kříž u Velkého kamene, vrchol Vidhoště, kamennou sochu Medvěda, kamennou sochu Hada, U obrázku a při cestě zpět jsme minuli židovský hřbitov u Kolince. Výlet se nám moc líbil, počasí nám přálo.                             Text a foto Petr Čonka

Tradiční rodinný výstup na Svatobor

V neděli 21.5.2023 odbor Klubu českých turistů v Sušici ve spolupráci s městem Sušice a Sirkusem pořádal tradiční rodinný výstup na vrch Svatoboru v rámci Sušických slavností 2023. Start byl na náměstí v Sušici, pro méně pohyblivé byl na nábřeží připraven malý autobus. Z náměstí vyšla mezinárodní skupina (dva Poláci, 2 Slováci a Češi) v 11 hodin za účasti manažera Destinace Sušicka Pavla Javorského značenými i neznačenými cestami okolo starého vodojemu, úbočím Svatoboru až na vrchol Svatoboru. Někteří šli rovněž klasickou cestou od kapličky po hadí stezce, dokonce se tohoto výletu zúčastnili i cyklisté. Od 13 hodin hrála skupina Štreka a byl rozdělán oheň k opékání vuřtů. Počasí i výstup se vydařil a tak byly zakončeny Sušické slavnosti.

Text a foto Petr Čonka.

Letní sraz turistů v okolí Bělé nad Radbůzou

V sobotu  17.6.2023 pořádal Odbor Klubu českých turistů v Sušici jednodenní autobusový zájezd na letní sraz turistů v Bělé nad Radbůzou. Po přijetí do Bělé nad Radbůzou jsme se zaregistrovali, občerstvili a přejeli ke Karlově Huti, odkud větší část vyšli na pěší výlet přes bývalý Waldorf, rozc. Pod Pleší, bývalou rotu Václav na rozhlednu Böhmerwaldturm na vrcholu Ebene. Dále jsme po občerstvení pokračovali přes zříceninu Reichenstein do Stadlernu, kde na nás čekal autobus. Druhá skupina přejela autobusem do Stadlernu a odtud vystoupali na rozhlednu Böhmerwaldturm na vrcholu Ebene a zpět. V odpoledních hodinách jsme se vydali autobusem zpět do Sušice. Výlet a příjemné počasí jsme si užili.

Text a foto Petr Čonka

Výlet na z Modravy na Březník netradičně

V sobotu  27.5.2023 odbor Klubu českých turistů v Sušici pořádal pěší výlet na Březník a Březnickou myslivnu netradiční cestou k poznání dalších krásných částí Šumavy. Na Březník se dá klasicky dojít po červené a modré TZ tzv. „Novou březnickou cestou“ resp. po zelené TZ tzv. „Starou březnickou cestou“ nebo po jiných cestách mimo stanovenou I. zónu. Tentokrát jsme vyšli z Modravy po „Staré březnické cestě“ přes Cikánskou slať až k Trampusovo křížku, kde jsme odbočili doprava po „Široké cestě“ okolo Studené hory a podél planiny, kde stávala původní pohraniční rota „Březník“ jsme dorazili na Březnickou myslivnu. Po občerstvení jsme vyrazili opět po  „Staré březnické cestě“ přes Cikánskou slať a za Cikánskou slatí jsme odbočili doleva po Zelené resp. Hraběcí cestě a došli na Hraběcí most a dále zpět na Modravu.  Celkem 20 turistů si výlet a příjemné počasí užili, někteří se ještě před návratem do Sušice občerstvili na Modravě.

Text a foto Petr Čonka.

Výstup na Ždánidla v rámci výročí 135 let založení KČT

V sobotu  3.6.2023 byl ústředím KČT v rámci oslav 135-tého výročí založení KČT pořádán dostředný pochod na chatu KČT na Prášilech. Odbor Klubu českých turistů v Sušici pořádal jednak pěší výlet z různých míst např. z Dobré Vody, ze Srní, Železné Rudy apod. Několik členů v rámci oslav podnikli výlet linkovým autobusem do Prášil a pěší výstup na vrch Ždánidla a poté různými cestičkami na hraniční přechod Gsenget a dále do Prášil, kde jsme se zúčastnili již zmiňovaných oslav založení KČT. Náročnějšího výstupu se zúčastnilo   celkem 8 turistů a 3 děti, kterým se za odměnu vyskytly nádherné výhledy od Luzného až k Pancíři. Výlet a příjemné počasí jsme si užili, na závěr jsme se občerstvili na chatě na Prášilech.

Text a foto Petr Čonka

WELCOME

bottom of page