top of page

Okolím Nýrska

Cestou necestou s pokusem  o poslední zdolání stojící Roklanské chaty Kčt

V sobotu 14.května 2022 se ti nejzdatnější z nás vydali na náročný pěší výlet z Modravy na Roklanskou chatu - bývalou chatu Klubu českých turistů naposledy uctít naše předchůdce, kteří se mezi světovými válkami zasadili o její vybudování k podpoře turistiky v odlehlých částech Šumavy.  S ohledem na umístění chaty na okraji I.zóny NP a většiny přístupových cest přes vlastní I.zónu jsme museli zvolit cestu pouze II.zónou. Z Modravy jsme vyrazili po zelené TZ na Cikánskou slať a za touto slatí jsme již šli cestou necestou po starých původních lesních cestách až jsme narazili na Studený potok a zbytky hráze na tomto Studeném potoce. Naštěstí bylo jarní tání odtáté a tudíž brodění tohoto potoka nebylo složité. I přesto se dvěma účastníkům podařilo se vykoupat. Pokračovali jsme dále přes Spáleniště a narazili jsme na bývalou poválkovou cestu, kterou využívali strážci hranic v 50-tých letech minulého století. Tuto cestu si příroda již bere zpět, zarůstá novými mladými stromky, zůstávají pouze hřebíky. Na cestě jsme již po původním mostku zdolali ještě Novohuťský potok, dále bezejmenný přítok Roklanského potoka až jsme došli k vlastnímu Roklanskému potoku a začali jsme hledat jak se dostaneme na druhou stranu. Naštěstí se nám podařilo najít opět původní dřevěný most a zbytky nosných kmenů, po kterých jsme suchou nohou překonali Roklanský potok.  S ohledem na další složitý terén jsme vystoupali na cestu z Medvědí hory a po této cestě sestoupali na vlastní Roklanskou chatu a Roklanskou nádrž, kde jsem zaslouženě odpočívali a nasvačili se. Při zpáteční cestě jsme zdolali ještě Medvědí horu (1224 m/m) a prohlédli si Židovské skály. Sestoupali jsme dolů na dřevěný most a stejnou cestou došli na Modravu. Celkem jsme našlapali cca 22 km složitějším terénem. Počasí bylo nádherné slunečné. Všem se náročný výlet líbil. Celkem se nás sešlo na Modravě 19 turistů přičemž na vlastní Roklanskou chatu nás vyšlo a došlo 14 turistů.   

 

Text a foto Petr Čonka

První šlápota 2022

V sobotu 15.1.2022 se zúčastnilo 36 členů našeho odboru prvního letošního společného výletu, První šlápoty 2022. Sešli jsme se v 10 hodin na náměstí v Sušici u kašny a odtud jsme vyrazili na dvě trasy okolím Sušice s cílem v restauraci U Chovatelů, kde byl oběd a závěrečné posezení u harmoniky s Láďou Rumplíkem. Zde se k nám ještě přidalo dalších 5 členů odboru. První trasa cca 5 km vedla známými i méně známými místy po Sušici (ulicemi Tylova, Pod Vodojemem, Pod Lesem, Křičkova, Kaštanová ke cvičišti a lesoparkem Luh okolo Santosu, ulicí Pod Kalichem okolo smuteční síně a prostorem bývalých kasáren a Hájkovou ulicí do restaurace U Chovatelů), druhá trasa cca 11,5 km vedla přes Žižkův vrch, Šibeník pod bývalý muničák a zpátky po Sušické pavučině a Divišov popř. Vrabčov do lesoparku Luh a podél Otavy do restaurace U Chovatelů. Počasí i celá vycházka se nám vydařily a těšíme se na další společné výlety.                                                                                                        Text a foto Petr Čonka

Sedlčansko 27.-29.května 2022

Poslední květnový prodloužený víkend jsme vyrazili na první vícedenní zájezd na Sedlčansko a okolí řeky Vltavy. Ze Sušice dále po vlastní ose jeli dva cyklisté, s kterými jsme se potkali až večer v Sedlčanech. Ubytováni jsme byli v DM SOŠ Sedlčany s polopenzí. Vyrazili jsme v pátek po ránu a naším prvním cílem byla Solenická podkova neboli "Vyhlídka na Altánku" u obce Zduchovice. Odtud jsme sestoupali do obce Solenice pod hráz Orlické přehrady a po červené TZ na rozhlednu Milada. Druhý den byl naplánován okruh NS Drbákov-Albertovy skály, kdy jsme podél řeky Vltavy měli možnost projít několik krásných vyhlídek na vodní tok řeky Vltavy a přehradní nádrže Orlík a Kamýk (Bartůňkova vyhlídka, Albertova vyhlídka, Bílá skála, Tisová vyhlídka apod. Cesta sice neměla velké převýšení, ale s ohledem na skalnatý terén byla pořád nahoru dolů. V odpoledních hodinách jsme ještě navštívili skansen Vysoký Chlumec, který je věnován historii Sedlčanska a přilehlého okolí. Poslední den jsme měli naplánován pochod na Velký a Malý Blaník s cílem v Louňovicích pod Blaníkem, kde potom většina poobědvala. V podvečer jsme se vrátili do Sušice. Počasí nám přálo, pršelo pouze v sobotu večer a po příchodu do Louňovic pod Blaníkem. Výlet se nám vydařil.                                                                                                                  Text a foto Petr Čonka

Pozdrav z pobytu sušických turistů v Bílých Karpatech - od 16. do 23. 7.

Dobrý den (ahoj),
16. 7. jsme měli první zastávku na Velehradě, odkud jsme pěšky šli do Modré - podvodní tunel s rybami neměl chybu! Prohlédli jsme si i pratury a z archeoskanzenu je volně přístupná kaple. Stromořadí vedoucí ke kapli bylo z oskeruší.
17. 7. jsme nejprve navštívili větrný mlýn v Kuželově s pěkným muzeem. Pak jsme si prošli okruh kolem Lučiny přes rozhlednu Travičná (cestou nalezeny pozůstatky samečků roháče obecného) a na moji prosbu kousek NS Orchidejová Čertoryje - orchideje už jsme neviděli, přesto to bylo velmi zajímavé.
18. 7. jsme místo výstupu na Velkou Javořinu zvolili NS Květná přes PP Mechnáčky. Hned na začátku dělala mrtvou samička roháče obecného. Ve Vápenkách seděla na domě samička kobylky zavalité.

19. 7. byla na programu návštěva likérky R. Jelínek ve Vizovicích a poté
lázní Luhačovice, kde mě překvapila kudlanka nábožná.

20. 7. jsme vyšli z ubytování na chatě Lopeník na rozhlednu Velký

Lopeník. Tam byl nejen nádherný rozhled, ale i velice ochotná paní,

která uvařila i kávu na vařiči. Zpět jsme šli stejnou cestou. Viděla

jsem mimo jiné dvě nymfy kudlanek, samečka kobylky zavalité a pár

kobylek bělopruhých.

21. 7. nás autobus dovezl do Lidečka - prohlédli jsme si Čertovy skály a

skalní útvar Pulčín - Hradisko. Posílám básničku od studánky, snad půjde přečíst.

22. 7. jsme v Žítkové navštívili dům "bohyně" Irmy Gabrhelové (zemřela

zde v roce 2001 v 96 letech). Protože se nám porouchal autobus,

cestovali jsme MHD na ubytování.

23. 7. jsme se cestou domů zastavili v Kroměříži - v Podzámecké zahradě jsem prvně v životě viděla toreju.

 

Srdečné pozdravy posílají Legátovi

stažený soubor.jpg

Okolím Nýrska

V sobotu 23.dubna 2022 jsme s využitím průvodcovství našich Nýrských členů vyrazili na vycházku - "Okolím Nýrska" s využitím vlakové dopravy. Na nádraží v Nýrsku nás přivítal průvodce Vašek Kaňka, který naplánoval trasu z Nýrska, žst. po modré TZ na vrch Hraničář (833 m/m) a dále modrém místě značeném okruhu přes zříceninu hradu Pajrek na Lesní divadlo v Nýrsku a okolo kamene doteku se zakončením v místní restauraci v Nýrském  kempu. Počasí bylo pošmourné, ale za celý den nepršelo. Vzhledem k mlhám bohužel z vrchu Hraničář jsme toho moc neviděli. Celkem se nás sešlo 16 turistů.   

Text a foto Petr Čonka

Poslední šlápota v roce 2022

V neděli 11.12.2022 se zúčastnilo cca 45 členů našeho odboru předposledního letošního společného tradičního výletu, „Poslední šlápoty 2022“ do Žichovic, kde v restauraci „Na růžku“ bylo připravené posezení s občerstvením a hudbou. Hudbu zajišťovali naši muzikanti, Vláďa Rumplík a Jarda Řenč od 13-té hodiny. Ti co se rozhodli jít pěšky se sešli před půl 11 hodin na nádraží v Sušici odkud jsme se rozhodli pro 3 trasy, buď pěšky po cyklostezce do Žichovic nebo vlakem do Velkých Hydčic a poté pěšky podél řeky Otavy do Žichovic a nebo vlakem do Žichovic s okružní procházkou okolím Žichovic. Počasí i celá vycházka se nám vydařily, občerstvení i posezení s muzikou rovněž. Zpět do Sušice jela většina vlakem. V letošním roce nás ještě čeká jedna společná vycházka a to tradiční Silvestrovský výstup na Sedlo u Albrechtic.

Text a foto Petr Čonka.

Aprílová vycházka

V sobotu 2.dubna 2022 jsme vyrazili na první jarní společnou vycházku - "Aprílovou vycházku". Bohužel po mnoha letech ukončila činnost "Ztracenka" v Břetěticích a tak jsme hledali novou lokalitu naší vycházky. V letošním roce padla volba na Hrádek u Sušice. Počasí bylo opravdu aprílové, po krásném teplém počasí o týden dříve, tuto sobotu pro změnu sněžilo. I přes nepříznivé počasí se zúčastnilo pěší vycházky ze Sušice do Hrádku u Sušice celkem 16 členů našeho odboru a dvě děti. Vyrazili jsme v 10 hodin od kapličky Sv. Antonína po červené TZ na Scheinostovo zátiší a potom po lesních cestách po vrstevnicích Svatoboru na tzv. Poustku, z které je rozhled na Hrádek a Zbynické rybníky.   Z Poustky jsme došli na žlutou TZ a po ní potom do Hrádku u Sušice do restaurace "U Píny". V restauraci se potom k nám přidali kolegové, kteří přijeli vlakem či autobusem. Celkem se nás sešlo okolo 35 turistů. I přes nepřízeň počasí se celá vycházka vydařila a těšíme se na další společné výlety.  

Text a foto Petr Čonka

Prášily - šumavská místa známá i neznámá 

6. ročník

24.9. - 25.9. 2022 se zúčastnilo 20 členů našeho odboru výletu v Prášilech.

V sobotu ráno jsme se ubytovali v chatě KČT a v 9 hod. vyrazili v doprovodu průvodce pro nás neznámou cestou

"Sjezdovka"  ( cesta, po které se kdysi sváželo dřevo) na Poledník. Opět se nám otevřely úžasné pohledy na Šumavu

a mnozí se k tomu ještě  těšili z houbařských úlovků. Po občerstvení na Poledníku jsme sešli po ČTZ k Prášilskému

jezeru a  zpět do Prášil. Tam už na nás v chatě čekala další skupina členů, kteří podnikli cestu do Prášil a po okolí

na kolech. V podvečer jsme se byli podívat v Panské stodole na výstavu uspořádanou k 30. výročí samostatnosti

obce Prášily. Po večeři nás už čekala zábava s našimi muzikanty, dokonce se i tančilo.

V neděli po dobré snídani část členů vyrazila na Novou Studnici, Velký Bor a zpět do Prášil, někteří šli při Prášilském

potoce a skupina cyklistů jela přes Keple a Velhartice zpět do Sušice. Akce se velmi vydařila. Těšíme se na další ročník.

Dáša Radová    

bottom of page