top of page

2010

LEDEN           

9. 1. První šlápota

16. 1. Výroční členská schůze odboru

 

ÚNOR                       

Lyžařská turistika

Přejezd Šumavy – na běžkách

 

BŘEZEN      

Vycházky – pěšky nebo na běžkách

5. – 7.  Jihočeská část Šumavy – na běžkách

                        

DUBEN        

17. 4. Jarní setkání turistů Plzeňského kraje – SUŠICE

24. 4. Aprílová Ztracenka – vycházka s posezením

                      

KVĚTEN      

1. 5. Hvězdicový výstup na Sedlo – 22. ročník turist. pochodu        

15. 5. Poutní místo Římov, Blanský les, Kleť – jednodenní výlet autobusem

22. 5. Klatovský karafiát – trasy 10, 20, 30, 40 km (i cyklo)

23. 5. Výstup na Svatobor (Sušické slavnosti)

                      

ČERVEN      

11. – 13. nebo 18. – 20. 6. Český les – 2-denní výlet (pěší)

19. nebo 26. 6. Javor – jednodenní výlet autobusem

 

ČERVENEC

3. – 6. 7. Lipensko – 4-denní zájezd (cyklo)

17. – 24. 7. Beskydy – 8-denní pobytový zájezd (pěší)

                       

SRPEN         

15. – 21. 8. Ennská cyklostezka – 7-denní pobytový zájezd (cyklo)

 

ZÁŘÍ             

Český kras – jednodenní výlet autobusem

 

ŘÍJEN                      

2. 10. Po stopách Odyssey soudního sluhy                                             

15. – 17. 10. Podzim pod Zelenou Horou a Světový den chůze – Nepomuk

                       

LISTOPAD   

12. – 14. 11. Poslední puchýř – Vizovice – celostátní akce

20. 11. Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje – Domažlice

23. 11. Členská schůze odboru

 

PROSINEC  

Poslední šlápota – tradiční zakončení sezóny s posezením

31. 12. Silvestrovské Sedlo

 

Sedlo - foto O. Pokladník

15.5.2010  - výlet na Kleť  / protože rok před tím nějak nevyšel /

Římov - prohlídka s výkladem - Poutní areál s Loretou.  

Procházka křížovou cestou už se nikomu nezdála  žádoucí - bylo mokro, zvednutá Malše a všichni trochu vychladlí po té delší  přednášce.

Další zastávka - Zlatá Koruna - jen procházka + prohlídka zvenku.

Pokračování - parkoviště pod lanovkou - na Kleť.   Část účastníků pěšky - část - lanovkou - byla "grátis"  TOP 09 se pod ní prezentovala + rozdávala pivo a své sliby. Nahoře seděl mrak - takže výhled byl hodně nulový.  Ani hvězdárnu nebylo vidět. Odjezd 16.15 .

Další zastávka Lomec - Lomeček  -  prohlídka zvláštního   kostela s krátkým komentářem.

¨V.I.M. Kudrnovských

19.6. 2010  JAVOR

Byla možnost několik alternativ - kde vystoupit a kudy + kolik km projít.

Naše alt. -  start - Brenes  - 1. malá skupinka vyrazila do mlhy.  Trasa  -   Malé Javorské jezero - Malý Javor - Velký Javor - vodopády a dolů do Bodenmaisu.  Cestou se mlha občas zvedla, ale většinu výhledů nám "bělila".  U parkoviště ještě procházka obchodem se sklem JOSKA.

V.I.M. Kudrnovských

bottom of page